Over Mij

Praktijk gesloten

Wegens vakantie is de praktijk gesloten van 15 juli t/m 11 augustus.

Er kunnen momenteel geen aanmeldingen plaatsvinden.
Clienten die al in zorg zijn kunnen bij spoed tijdens kantoortijden van 15 juli t/m 19 juli contact opnemen met mijn collega Renate Weijers op telefoonnummer: 06 57 80 91 39
Vanaf 22 juli neem ik mijzelf waar bij spoed. Spreek je naam en telefoonnummer in op mijn voicemail. 

Mijn naam is Sylvia Mulder. Ik ben in 2002 afgestudeerd als psycholoog aan de Rijks Universiteit Leiden en sinds 2000 werkzaam in de jeugd GGZ. In 2005 volgde ik de postdoctorale opleiding tot Gz-psycholoog en ben ik in 2007 als GZ-psycholoog BIG geregistreerd. Ik houd mijn vakkennis actueel middels cursussen/trainingen en intervisie. Ik ben lid het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) en het LVVP. Tevens ben ik lid van vereniging Sassembourg gericht op interdisciplinaire samenwerking.

Na 15 jaar met veel liefde voor het vak werkzaam geweest te zijn binnen de grotere GGZ instellingen (waaronder De Jutters en Rivierduinen) heb ik mijn eigen praktijk opgezet omdat kleinschaligere hulpverlening beter past bij mijn persoonlijke manier van hulpverlenen en mijn visie op zorg. Als iets niet goed met jou of je gezin gaat, voel je je kwetsbaar. Als je dan die stap zet om hulp te zoeken, dan moet het veilig en vertrouwd aanvoelen. Door anderen word ik omschreven als sensitief, betrokken, enthousiast en positief. Ik geloof in ieders eigen kracht. Samen ontdekken en vanuit nieuw inzicht komen tot verandering. Ik maak gebruik van diverse methodieken, waaronder cognitieve gedragstherapie, EMDR, mindfulness, mentaliseren. Ik werk zowel oplossingsgericht als inzicht gevend. Het hangt natuurlijk ervan af waar je last van hebt, wat hieraan onderliggend is, wat bij jou past en wat de voorgeschreven behandelrichtlijn is. Door gesprekken en oefeningen kan je manier van denken veranderen en dat heeft invloed op je emoties en je gedrag.

In Sassenheim heb ik mijn praktijk voor volwassenen en jeugd gevestigd op de Jan van Brabantweg 85, binnen het gezondheidscentrum Sassembourg. Ik werk met veel plezier samen met de andere zorgverleners binnen Sassembourg. Psychische klachten staan vaak in relatie met andere factoren, zoals lichamelijke klachten, problemen binnen het gezin, financiële problemen, etc. Door interdisciplinair samen te werken kan je de zorg veel beter afstemmen.

BIG registratienummer : 39066879825
AGB code zorgverlener : 94015684
KvK nummer : 62704788

Sylvia Mulder

Sylvia Mulder

GZ Psycholoog
Sylvia.Mulder@Psychologiepraktijk-mulder.nl

Ik ben aangesloten bij het Nederlands Instituut voor Psychologen NIP, de Landelijke Vereniging van Landelijke Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP, laatste visitatie 2016) en gebonden aan de ethische regels van de beroepscode. Daarnaast ben ik als Gezondheidszorgpsycholoog opgenomen in het BIG-register van de overheid. Leden zijn verplicht hun vak te onderhouden middels nascholing en intervisie. Volgens wettelijke verplichtingen heeft mijn praktijk een kwaliteitsstatuut, deze is op mijn praktijk in te zien.

Wanneer u zaken heeft die u niet begrijpt, waar u het niet mee eens bent of waar u ontevreden over bent, kunt u die altijd met mij bespreken. Mocht dit niet tot een oplossing leiden, dan kunt u contact opnemen met het NIP of de LVVP voor een eventuele klacht (Link naar klachtenregeling van het LVVP).

Ik heb een beroepsgeheim. Dat betekent dat vertrouwelijke informatie, voor zover van belang, alleen gerapporteerd mag worden aan derden (zoals de huisarts) met uw toestemming en de toestemming van uw kind (vanaf 12 jaar). Ook uw kind kan er op rekenen dat wat hij / zij vertelt vertrouwelijk behandeld wordt. De leeftijd en de wens van het kind spelen hierin een rol.

Ten aanzien van privacy (AVG) kunt u via deze link de Privacystatement van Psychologiepraktijk-Mulder downloaden.